O fundacji

Historia

Fundacja „Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna” założona została w 2004 r. Siedziba Fundacji mieści się na terenie Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Opocznie. W 2005 r. nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Bank Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi w ramach programu „PEAD” Żywność Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. Ta współpraca trwała do września 2020 r. Na teren miasta i gminy Opoczno oraz powiatu opoczyńskiego trafiała żywność, która była rozdawana ludziom najuboższym kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez wszystkie lata działania Banku Żywności pomocą zostało objętych około 6 tysięcy osób rocznie.

W roku 2006 z inicjatywy Fundacji oraz dzięki przychylności władz miasta oraz powiatu rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy, który jako zadanie zlecone prowadzi nasza organizacja do dnia dzisiejszego. Dom pomaga osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz obejmuje wsparciem ich rodziny.

Fundacja prowadzi także działalność gospodarczą.

W 2012 r. została otwarta Jadłodajnia „Ostoja”, która zajmuje się produkcją wyrobów garmażeryjnych.

W 2018 r. fundacja otworzyła Restaurację „A Nóż Widelec…”, w której poza organizowaniem imprez okolicznościowych można smacznie zjeść. Dochód z tej działalności przeznaczony jest na cele statutowe.

W obecnej chwili fundacja zatrudnia 36 pracowników, dodatkowo odbywają praktyki zawodowe uczniów szkół średnich. W ramach projektów unijnych w fundacji można również odbyć staż zawodowy (kucharz, asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby niepełnosprawnej, pracownik biurowy. Projekty te przeznaczone są dla osób niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, starszych i korzystających ze świadczeń opieki społecznej.

Inne usługi

W ramach fundacji działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i rowerków trójkołowych. Dodatkowo w fundacji prowadzona jest usługa rozliczania deklaracji PIT, dzięki której pozyskujemy 1% podatku.

Współpraca

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie skąd kierowane są do nas osoby na prace interwencyjne i staże.

Fundacja utrzymuje się z własnych środków z działalności gospodarczej oraz wsparcia sponsorów.

Wsparli nas

Łódzki Urząd Wojewódzki Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Starostwo powiatowe Opoczno Tygodnik Opoczyński Urzad gminy Opoczno Urzad miasta Opoczno Centrum KLUCZ