O fundacji

Historia

Fundacja „Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna” założona została w 2004 r. Siedziba Fundacji mieści się na terenie Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Opocznie. Celem jest udzielenie wszechstronnej pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom, oraz pomocy ludziom najuboższym.

W 2005 r. została nawiązana współpraca z Fundacją Bank Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi w ramach programu „PEAD” Żywność Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. Na teren miasta i gminy Opoczno oraz powiatu opoczyńskiego trafiała żywność, która była rozdawana ludziom najuboższym kierowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Przez wszystkie lata działania Banku Żywności pomocą zostało objętych około 6 tysięcy osób rocznie. Ta współpraca trwała do września 2020 r.

W roku 2006 z inicjatywy Fundacji oraz dzięki przychylności władz miasta oraz powiatu rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy, który jako zadanie zlecone prowadzi nasza organizacja do dnia dzisiejszego. Dom pomaga osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz obejmuje wsparciem ich rodziny.

Środowiskowy Dom Samopomocy

W 2012 r. została otwarta Jadłodajnia „Ostoja”, która zajmuje się produkcją wyrobów garmażeryjnych. Poza tą produkcją w Jadłodajni można zjeść smaczne obiady, zorganizować imprezę okolicznościową jak również zamówić catering. Menu podczas organizacji imprez czy cateringu dostosowane jest do potrzeb klienta.

W 2016 r. nawiązanie współpracy z Instytutem Spraw Obywatelskich w Łodzi i otrzymanie dofinansowania na: utworzenie miejsc pracy w podmiocie ekonomii społecznej, doposażenie miejsc pracy, wsparcie podczas pandemii w formie obiadów dla osób samotnych i niepełnosprawnych oraz stworzenie strony internetowej.

W 2018-2022 r. fundacja prowadziła Restaurację „A Nóż Widelec…”, w której poza organizowaniem imprez okolicznościowych można było smacznie zjeść. Dochód z tej działalności przeznaczony był na cele statutowe.

2019 r. – nawiązanie współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi. Dzięki niej realizowane są Projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Polega ona na aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Prowadzimy również projekty skierowane dla osób objętych usługami społecznymi w powiecie, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mającymi służyć zaspokojeniu ich indywidualnych potrzeb wynikających z niesamodzielności oraz wsparcie opiekunów faktycznych wyżej wymienionych osób.

Fundacja zatrudnia kilkadziesiąt osób, w tym stażyści, którzy kierowani są z PUP w Opocznie oraz z różnych organizacji.

Inne usługi

W ramach fundacji działa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i rowerków trójkołowych.

Dodatkowo w fundacji prowadzona jest usługa rozliczania deklaracji PIT, dzięki której pozyskujemy 1,5% podatku.

Współpraca

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie skąd kierowane są do nas osoby na prace interwencyjne i staże.

Fundacja utrzymuje się z własnych środków z działalności gospodarczej oraz wsparcia sponsorów.

Wsparli nas m.in.

Łódzki Urząd Wojewódzki Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Starostwo powiatowe Opoczno Tygodnik Opoczyński Urzad gminy Opoczno Urzad miasta Opoczno Centrum KLUCZ