Nasze dodatkowe usługi – Zapraszamy

FUNDACJA „OSTOJA” IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA informuje, iż od dnia
01.09.2023 r. w ramach prowadzonej działalności umożliwia osobom zainteresowanym skorzystanie z
dodatkowych, następujących usług:

 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania- usługi świadczone przez wykwalifikowane opiekunki
  dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (tj. osób, które wymagają opieki
  lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z
  podstawowych czynności dnia codziennego), obejmujące w szczególności pomoc w zaspokajaniu
  codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza i zapewnienie
  kontaktów z otoczeniem. Przewiduje się dostępność usług przez 7 dni w tygodniu, także w godzinach
  popołudniowych, wymiar i częstotliwość wizyt zgodne z indywidualnymi potrzebami osoby
  obejmowanej wsparciem.
  Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych z zakresu usług
  opiekuńczych w miejscu zamieszkania (tj. liczba opiekunek, które mogą i są gotowe do świadczenia
  usług)- 3 osoby.
 2. Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w postaci rehabilitacji fizycznej i
  usprawniania zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z 27.08.2004
  r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z zaleceniami
  lekarskimi/specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej/fizjoterapii- usługi świadczone przez
  wykwalifikowanego fizjoterapeutę dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
  (tj. osób, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania
  co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego), obejmujące ćwiczenia ruchowe,
  usprawniające fizycznie, wsparcie fizjoterapeutyczne. Przewiduje się dostępność usług przez 7 dni w
  tygodniu, także w godzinach popołudniowych, wymiar i częstotliwość wizyt zgodne z indywidualnymi
  potrzebami osoby obejmowanej wsparciem.
  Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych, opiekuńczych z zakresu specjalistycznych
  usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (tj. liczba fizjoterapeutów, którzy mogą i są gotowi do
  świadczenia usług)- 1 osoba.
 3. Działalność wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego- usługi świadczone na rzecz
  osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (tj. osób, które wymagają opieki lub
  wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych
  czynności dnia codziennego). Ww. osoby mogą wypożyczać sprzęt rehabilitacyjny i opiekuńczy
  dostępny w wypożyczalni, dodatkowo podczas wypożyczenia mogą uzyskać porady z zakresu doboru
  i właściwej obsługi sprzętów. Miejsce prowadzenia działalności wypożyczalni: Opoczno, przewiduje
  się dostępność wypożyczalni przez średnio 80 h miesięcznie w dni robocze. Szczegóły nt.
  funkcjonowania wypożyczalni u określa Regulamin Wypożyczalni, dostępny w Biurze Fundacji
  Liczba oferowanych miejsc świadczenia usług społecznych w postaci wypożyczalni (tj. liczba
  wypożyczalni, które są gotowe do świadczenia usług)- 1 wypożyczalnia

W/w nowoutworzone miejsca świadczenia usług społecznych i opiekuńczych, wprowadzone do
oferty usług Fundacji stanowią kontynuację zrealizowanego projektu dofinansowanego ze środków

UE pn. „Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu”.
Minimalny okres, w jakim można uzyskać w/w wsparcie to 01.09.2023 r. do 31.10.2024 r.
Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o realizację opisanych usług i poziomach
odpłatności można pozyskać w siedzibie Fundacji pod adresem: FUNDACJA „OSTOJA” IMIENIEM
SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA, ul. Westareplatte 2, 26-300 Opoczno lub pod nr
telefonu: 44 755 60 16.
Zapraszamy do kontaktu!

Dodaj komentarz