ROZEZNANIE RYNKU – USŁUGI CATERINGOWE

Przedmiot rozeznania: realizacja usługi cateringowej (obiady) dla podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy działającego przy Fundacji „OSTOJA” im. Siostry Klaryski Stanisławyz Opoczna ul. Westerplatte 2 , 26 -300 Opoczno, umożliwiając podopiecznym gorącego posiłku wg ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Rozeznanie rynku- warunki 

2. Formularz ofertowy

3. Projekt umowy

4. Klauzula Informacyjna RODO