Rada Fundacji:
Przewodniczący Rady Fundacji – Jerzy Misiurski
Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji - Małgorzata Pasterczyk
Członek Rady Fundacji - Adam Karpiński

Zarząd Fundacji
Prezes Fundacji - Agnieszka Sobol
Sekretarz Fundacji - Anna Wijata
Członek Zarządu Fundacji - Urszula Rek

Fundatorzy

75

p. Agnieszka Sobol

74

p. Anna Kowalczyk

marianna doroslawska

p. Marianna Dorosławska

70

p. Jan Siempiński

71

p. Adam Rożej

jan marszałek

p. Jan Marszałek

p. Agnieszka Krych

p. Józefa Krych

P. Renata Popecka