img145.jpg

 

Treść informacji: Fundacja "OSTOJA" imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na świadczenie usług asystenckich dla osób niesamodzielnych w ramach projektu "AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI". Treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja do pobrania znajdują się poniżej. Serdecznie zapraszamy!

 

img145.jpg

Fundacja "OSTOJA" imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług z zakresu wsparcia zdrowia psychicznego dla osób niesamodzielnych oraz wsparcia psychologicznego dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w treści Zapytania ofertowego. Treść zapytania oraz niezbędna dokumentacja do pobrania znajdują się poniżej.

img145.jpg

 

img145.jpg

 

Fotorelacja z zajęć w ramach projektu "KLUB AKTYWNYCH (NIE)PEŁNOSPRAWNYCH"

 

 

img145.jpg

Projekt „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w województwie łódzkim o 47 osób (32 kobiety i 15 mężczyzn) niesamodzielnych ze względu
na niepełnosprawność, mającymi służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb ww. osób wynikających z niesamodzielności m.in. poprzez realizację usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania ww. osób, działalność „Klubu Aktywnych (Nie)pełnosprawnych” oraz zwiększenie wiedzy 47 opiekunów faktycznych (41 kobiet i 6 mężczyzn) m.in. z zakresu opieki nad podopiecznymi i z zakresu poruszania się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki, w okresie realizacji projektu: 01.06.2019-30.09.2020.