img145.jpg


Fundacja "OSTOJA" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert
w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWŁ.09.01.01 dotyczące zakupu, dostawy i montażu sprzętu stanowiącego wyposażenie Klubu Aktywnych w Opocznie utworzonego w ramach projektu pn. "Aktywnym być!”, numer umowy: RPLD.09.01.01-10-B035/18-00. Wzór zapytania ofertowego oraz Formularz ofertowy do pobrania znajdują się poniżej. Oferty składać można
od 04.07.2019 od godz. 9:00 do dnia 12.07.2019 do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:
1.    Zapytanie ofertowe nr 1_RPOWŁ.09.01.01 - Zakup, dostawa i montaż sprzętu do Klubu Aktywnych
2.    Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1_RPOWŁ.09.01.01– Formularz ofertowy