Przyjęcie nowego uczestnika do naszego Domu odbywa się według określonych zasad:

  1. Na wstępie osoba zainteresowana udziałem w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy spotyka się z kierownikiem lub pracownikiem socjalnym, który określa możliwość przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy, informuje czy są wolne miejsca, czy kandydat spełnia warunki formalne.
  2. Po uzyskaniu wstępnych informacji kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia:
  • opinia lekarza psychiatry/neurologa (do pobrania),
  • zaświadczenie lekarza rodzinnego (plik do pobrania),
  • orzeczenia o niepełnosprawności,
  • wniosek wystosowany przez kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy do Ośrodka Pomocy Społecznej,
  • po wypełnieniu wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej pracownik socjalny ośrodka odwiedza kandydata w domu w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego
  • decyzję administracyjna o skierowaniu do Środowiskowego Domu Samopomocy wydaje kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.