Zapraszamy do naszej restauracji przy ulicy Inowłodzkiej 15 w Opocznie.

Więcej informacji na naszym facebooku.