Projekty

NOWE DODATKOWE USŁUGI – ZAPRASZAMY

==========================================================================================================================

Aktualnie realizowane projekty

Projekt „Aktywni społecznie i zawodowo”

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej i zatrudnieniowej 37 osób (23 kobiet i 14 mężczyzn, w tym osób z niepełnosprawnościami: 2 kobiety i 1 mężczyzna) które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, po 18 roku życia, biernych zawodowo (maksymalnie 50% grupy docelowej) i osób bezrobotnych zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem społecznym, zamieszkujących Powiat Opoczyński w województwie łódzkim poprzez udział ww. osób w okresie realizacji projektu (01.03.2024-30.06.2025) w kompleksowym wsparciu projektu (m.in. opracowanie Indywidualnej Ścieżki Rozwoju; poradnictwo psychologiczne, treningi umiejętności społecznych i ekonomicznych, wsparcie w zakresie kompetencji życiowych; kursy/ szkolenia zawodowe i komputerowe; staże zawodowe; pośrednictwo pracy).

Projekt „Aktywni społecznie i zawodowo” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie Dla Łódzkiego 2021 – 2027.

Projekt „Akcja aktywizacja!”

Głównym celem projektu jest dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej i zatrudnieniowej 65 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo po 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem/ wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej (45 kobiet i 20 mężczyzn), zamieszkujących powiat opoczyński w woj. łódzkim poprzez udział ww. osób w okresie realizacji projektu (01.09.2021 r. -31.10.2023 r.) w kompleksowym wsparciu projektowym.

Projekt „Akcja aktywizacja!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt „Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w powiecie opoczyńskim o 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mającymi służyć zaspokojeniu ich indywidualnych potrzeb wynikających z niesamodzielności oraz wsparcie 40 opiekunów faktycznych wyżej wymienionych osób w okresie realizacji projektu (tj. od 01.07.2022 r. do 31.08.2023 r.).

Projekt „Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

==========================================================================================================================

Projekty zrealizowane

Projekt „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI”

Głównym celem projektu było zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w powiecie opoczyńskim o 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mającymi służyć zaspokojeniu ich indywidualnych potrzeb wynikających z niesamodzielności oraz wsparcie 40 opiekunów faktycznych wyżej wymienionych osób w okresie realizacji projektu.

Projekt „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Okres realizacji projektu od 01.06.2019 r. do 30.09.2020 r.

Projekt „Aktywnym Być!”

Głównym celem projektu było dokonanie postępu w procesie aktywizacji społecznej
i zatrudnieniowej 40 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo po 18 roku życia, zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, zamieszkujących powiat opoczyński w woj. Łódzkim.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 9.1.1: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu od 01.06.2019 r. do 31.08.2020 r.

Starsze zakończone projekty dostępne na starej stronie www. Kliknij TU