img145.jpg

 

img145.jpg

Projekt „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest przez Fundację „OSTOJA” imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w województwie łódzkim o 47 osób (32 kobiety i 15 mężczyzn) niesamodzielnych ze względu
na niepełnosprawność, mającymi służyć zaspokojeniu indywidualnych potrzeb ww. osób wynikających z niesamodzielności m.in. poprzez realizację usług opiekuńczych i asystenckich świadczonych w miejscu zamieszkania ww. osób, działalność „Klubu Aktywnych (Nie)pełnosprawnych” oraz zwiększenie wiedzy 47 opiekunów faktycznych (41 kobiet i 6 mężczyzn) m.in. z zakresu opieki nad podopiecznymi i z zakresu poruszania się po różnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki, w okresie realizacji projektu: 01.06.2019-30.09.2020.

img145.jpg

 

Fundacja "OSTOJA" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 1/RPOWŁ.09.02.01 dotyczące zatrudnienia Kierownika Klubu do prowadzenia Klubu Aktywnych (NIE)pełnosprawnych utworzonego w ramach projektu pn.: „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI”, numer umowy: RPLD.09.02.01-10-F007/18-00. Wzór zapytania ofertowego, formularz oferty oraz niezbędne załączniki do pobrania znajdują się poniżej. Oferty składać można od 26.08.2019 od godz. 09:00 do dnia 29.08.2019 do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy!

 

img145.jpg

 

img145.jpg

Krótka treść:

Fundacja "OSTOJA" imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert
w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie ofertowe nr 2/RPOWŁ.09.02.01 dotyczące zatrudnienia Pracownika Wypożyczalni do Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego i Opiekuńczego utworzonej w ramach projektu pn.: „AKTYWNI (NIE)PEŁNOSPRAWNI”, numer umowy: RPLD.09.02.01-10-F007/18-00. Wzór zapytania ofertowego oraz Formularz oferty do pobrania znajdują się poniżej. Oferty składać można 02.10.2019 od godz. 09:00 do dnia 07.10.2019 do godziny 15:00. Serdecznie zapraszamy!