„Zapytanie o cenę – zakup i dostawa sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego”

"Zapytanie o cenę - zakup i dostawa sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego"?

Fundacja "OSTOJA" imieniem siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na opublikowane Zapytanie o cenę dotyczące zakupu i dostawy sprzętu do wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego  w ramach projektu pn. "Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”. Wzór zapytania o cenę, formularz ofertowy oraz niezbędne załączniki do pobrania znajdują się poniżej. Oferty składać można od 08.09.2022 r. od godz. 14:30 do dnia 16.09.2022 r. do godziny 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data wpływu oferty na wskazany adres, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. Serdecznie zapraszamy!