Zarząd

Władze fundacji

Agnieszka Sobol

Prezes Fundacji
Agnieszka Sobol

Krzysztofa Sobol

Zastępca prezesa
Krzysztofa Sobol

Anna Wijata

Sekretarz Fundacji
Anna Wijata

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady Fundacji – Jerzy Misiurski
Zastępca Przewodniczącego Rady Fundacji – Krzysztof Sotniczuk
Członek Rady Fundacji – Elżbieta Kuleta