O Środowiskowym Domu Samopomocy

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Środowiskowego Domu Samopomocy w Opocznie. Jest to jedyna tego typu placówka na terenie miasta, która pomaga osobom zarówno z niepełnosprawnością intelektualną, jak i ruchową.

Placówka wsparcia dziennego prowadzona jest od 2006 roku, przez Fundację „Ostoja” im. siostry Stanisławy Klaryski z Opoczna. Początkowa liczba miejsc dla uczestników wynosiła 35, w 2014 r. liczba ta została zwiększona o 10 miejsc, w roku 2018 ośrodek powiększył się o kolejne 5 miejsc. Na rok 2020 liczba miejsc wynosi 50.

Celem działalności jest pomoc uczestnikom i ich rodzinom, poprzez zapewnienie im wsparcia psychologicznego i terapeutyczno – rehabilitacyjnego. Uczestnicy pod okiem terapeutów, biorą udział w różnorodnych zajęciach, prowadzonych w salach: komputerowej, gospodarstwa domowego, muzycznej, plastyczno – technicznej, rękodzieła artystycznego, podtrzymywania umiejętności szkolnych, przyrodniczo-florystycznej, krawiecko-tkackiej i rehabilitacyjnej.

Dodatkowo prowadzone są zajęcia z języka angielskiego, ceramiczne oraz taneczne.

Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia bezpieczne miejsce dziennego pobytu, gorący posiłek w ciągu dnia, a także zajmuje się organizacją ciekawych spotkań i zajęć terapeutycznych poza placówką (wycieczki, wyjazdy do kina, ogniska i wiele innych).

Podopieczni oraz ich rodziny zapewnione mają wsparcie psychologiczne i terapeutyczno-rehabilitacyjne.

Nasi podopieczni pod okiem terapeutów biorą udział w różnorodnych zajęciach terapeutycznych.

 

Dzięki działalności gospodarczej oraz hojności sponsorów nasi podopieczni mogą wyjeżdżać na wycieczki, wyjazdy do kina, ogniska oraz korzystać z wielu innych atrakcji. Staramy się, aby osoby niepełnosprawne były postrzegane przez społeczność lokalną pozytywnie, dlatego od wielu lat organizujemy festyny integracyjne na terenie Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Opocznie. W imprezach biorą udział osoby niepełnosprawne z naszego domu oraz innych zaprzyjaźnionych ośrodków jak również społeczność lokalna. Pragniemy, aby nasi podopieczni byli akceptowani i traktowani z szacunkiem.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

poniedziałek-piątek godz. 7:30-15:30

Nr tel.: 44 755 60 16

Kierownik ŚDS w Opocznie: Kamila Kata 516 251 178

k.kata@fundacja-ostoja.pl

e-mail: biuro@fundacja-ostoja.pl

fb: https://www.facebook.com/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-470001473057545