Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Projekt „Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby osób objętych usługami społecznymi w powiecie opoczyńskim o 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mającymi służyć zaspokojeniu ich indywidualnych potrzeb wynikających z niesamodzielności oraz wsparcie 40 opiekunów faktycznych wyżej wymienionych osób w okresie realizacji projektu (tj. od 01.07.2022 r. do 31.08.2023 r.).

Formy wsparcia w ramach projektu:

 • OPRACOWANIE INDYWIDUALNYCH ŚCIEŻEK WSPARCIA W PROJEKCIE, MONITORING WSPARCIA (liczba uczestników zadania: 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu wraz ze swymi opiekunami faktycznymi)
 • USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA (liczba uczestników zadania: 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)
 • SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA (liczba uczestników zadania: 12 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)
 • USŁUGI DOWOŻENIA POSIŁKÓW (liczba uczestników zadania: 28 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)
 • UTWORZENIE WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO I OPIEKUŃCZEGO (liczba uczestników zadania: 40 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu)
 • WSPARCIE OPIEKUNÓW FAKTYCZNYCH OSÓB POTRZEBUJĄCYCH WSPARCIA W CODZIENNYM FUNKCJONOWANIU w postaci spotkań z psychologiem oraz poradnictwa z zakresu poruszania się po rożnych systemach wsparcia opiekunów faktycznych (liczba uczestników zadania: 40 opiekunów faktycznych)

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie:

Projekt skierowany do osób fizycznych uczących się/pracujących/zamieszkujących w powiecie opoczyńskim w województwie łódzkim, w tym:

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału w projekcie znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Planowane główne efekty projektu:

 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 4
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 40
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 40
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych: 5
 • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objęta wsparciem w projekcie: 40
 • Liczba opracowanych Indywidualnych ścieżek wsparcia w projekcie: 40

Informacje dodatkowe:

 • Projekt realizowany jest przez FUNDACJĘ „OSTOJA” IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA
 • Biuro projektu: FUNDACJA „OSTOJA” IMIENIEM SIOSTRY KLARYSKI STANISŁAWY Z OPOCZNA, ul. Westerplatte 2, 26-300 Opoczno,
  tel.: 44 755 60 16
 • Wartość Projektu: 1 033 557,34 PLN
 • Dofinansowanie Projektu z UE: 878 523,74 PLN
 • Dofinansowanie projektu ze środków dotacji celowej: 51 677,86 PLN
 • Wkład własny: 103 355,74 PLN
 • Okres realizacji projektu: 01.07.2022 r. – 31.08.2023 r.

Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego Harmonogram udzielania wsparcia w projekcie Projekt „Kompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Głównym celem projektu jest zwiększenie … Czytaj więcejKompleksowe usługi społeczne dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu