Fundacja „Ostoja im. Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna” założona została w 2004 r. Siedziba Fundacji mieści się na terenie Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Opocznie. W 2005r. nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Bank Żywności im. Marka Edelmana w Łodzi w ramach programu „PEAD” Żywność Dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej. Ta współpraca trwa do dnia dzisiejszego. Na teren miasta i gminy Opoczno oraz powiatu opoczyńskiego trafia żywność, która jest rozdawana ludziom najuboższym. Fundacja w roku 2015 objęła opieką 6 tyś. mieszkańców powiatu opoczyńskiego.

W roku 2006 z inicjatywy Fundacji oraz dzięki przychylności władz miasta oraz powiatu rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy, który jako zadanie zlecone prowadzi nasza organizacja. Dom pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Podopieczni oraz ich rodziny zapewnione mają wsparcie psychologiczne i terapeutyczno-rehabilitacyjne.

Nasi podopieczni pod okiem terapeutów biorą udział w różnorodnych zajęciach prowadzonych w pracowniach komputerowej, kulinarnej, muzycznej, plastyczno-technicznej, krawiecko-tkackiej, przyrodniczo-florystycznej, podtrzymywania umiejętności szkolnych, rękodzieła artystycznego i rehabilitacyjnej. Przy środowiskowym domu działa zespół ludowy „Jutrzenka”. Bierze on udział w różnego rodzaju uroczystościach lokalnych. Na zaproszenie przyjaciół z Holandii podopieczni Środowiskowego Domu gościli w Harlem, gdzie występowali w domach osób dla niepełnosprawnych oraz starszych. Zaprezentowali się również w ambasadzie polskiej w Amsterdamie. Podczas pobytu gospodarze zapewnili im wiele atrakcji. Były to dla nich niezapomniane przeżycia. Poza placówką Fundacja w godzinach popołudniowych prowadzi Ośrodek Integracyjny. Spotykają się w nim osoby niepełnosprawne, starsze oraz młodzież biorąc wspólnie udział w zajęciach kół zainteresowań. Swoje osiągniecia prezentują oni podczas spotkań organizowanych wspólnie ze społecznością lokalną. Fundacja od roku 2012 prowadzi działalność gospodarczą. Jest to jadłodajnia „Ostoja”, która wyprodukowane przez siebie produkty garmażeryjne dostarcza do sklepów. Klienci mogą przez 6 dni w tygodniu skorzystać z obiadów na miejscu w jadłodajni jak również w punkcie na terenie szpitala miejskiego w Opocznie. Organizujemy też przyjęcia okolicznościowe typu:

  • imieniny,
  • chrzciny,
  • komunie,
  • stypy.

Dostarczamy tez zamówione produkty spożywcze do domów klientów. Dochód z działalności przeznaczony jest na działalność statutową Fundacji. Organizacja nasza pomaga nie tylko osobom niepełnosprawnym, najuboższym ale również bezrobotnym. Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy w Opocznie skąd kierowane są do nas osoby na prace interwencyjne i staże.

W obecnej chwili zatrudniamy na umowę o pracę 28 osób oraz 3 stażystów. Dzięki działalności gospodarczej oraz hojności sponsorów nasi podopieczni mogą wyjeżdżać na wycieczki, wyjazdy do kina, ogniska oraz korzystać z wielu innych atrakcji. Staramy się, aby osoby niepełnosprawne były postrzegane przez społeczność lokalną pozytywnie, dlatego cyklicznie od wielu lat organizujemy festyny integracyjne na terenie Parafii Podwyższenia Krzyża św. w Opocznie. W imprezach biorą udział osoby niepełnosprawne z naszego domu oraz innych zaprzyjaźnionych ośrodków jak również społeczność lokalna. Pragniemy, aby nasi podopieczni byli akceptowani i traktowani z szacunkiem. Festyn ma na celu wspólną zabawę osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi w atmosferze przyjaźni i wzajemnej tolerancji.