img145.jpg

Fundacja OSTOJA imieniem Siostry Klaryski Stanisławy z Opoczna zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na opublikowane zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług szkoleniowych zgodnie ze specyfikacją przedstawioną w treści Zapytania ofertowego. Treść zapytania oraz niezbędna
dokumentacja do pobrania znajdują się poniżej. Serdecznie zapraszamy!
Uwaga! W związku z wpływającymi pytaniami od potencjalnych Oferentów, dotyczącymi zapytania ofertowego, Fundacja „OSTOJA” poniżej zamieszcza odpowiedzi na w/w pytania.

 

Dokumenty do pobrania:

 

  1. Zapytanie ofertowe - usługi szkoleniowe
  2. Formularz ofertowy - usługi szkoleniowe
  3. Odpowiedzi na pytania
  4. Zawiadomienie o wyborze noferty - realizacja usług szkoleniowych